Hållbarhet

Vi är, och blir, mer hållbara för varje dag! 

På Dammråttan har vi bestämt oss för att för varje år bli lite bättre på att driva vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Faktum är att vårt hållbarhetsarbete egentligen är en naturlig del av vår vardag. Vi har bara varit dåliga på att se de viktiga insatser vi gör ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vi strävar varje dag, i stort och smått, för att bli en mer och mer hållbar verksamhet. För att säkra detta arbete och öka hastigheten ytterligare har vi kopplat vårt arbete till ett antal av FN:s globala mål. Vi har också årlig uppföljning av våra framsteg under våra styrelsemöten och inte minst gör vi vårt bästa för att öka kommunikationen runt vårt hållbarhetsarbete. 

Därför har vi tagit fram en hållbarhetsrapport, som du kan ta del av i sin helhet här på vår hemsida. 

Läs vår hållbarhetsrapport

I vår hållbarhetsrapport tar vi upp hur vi arbetar med hållbarhet ur flera olika perspektiv, vi lyfter bland annat social hållbarhet och hur vi jobbar mot en verksamhet som minskar avtrycket på vår gemensamma miljö.

Har du frågor eller funderingar om vår hållbarhetsrapport eller vårt arbete i stort eller smått är du alltid välkommen att kontakta oss!