Vi lanserar hållbarhetsrapporten för 2024!

På Dammråttan har vi bestämt oss för att varje år bli lite bättre på att driva vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Sedan länge är hållbarhetsarbete en naturlig del av vår vardag och förra året tog vi ett stort kliv mot att också bli bättre på att berätta om de viktiga insatser vi gör, genom att […]