Premiär för vår hållbarhetsrapport!

På Dammråttan har vi bestämt oss för att för varje år bli lite bättre på att driva vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Därför lanserar vi nu vår första hållbarhetsrapport. Faktum är att hållbarhetsarbete egentligen är, och länge har varit, en naturlig del av vår vardag. Vi har bara varit dåliga på att se de viktiga […]